Takvård i Stockholm

Taktvätt i Stockholm

Taktvätt är viktigt för att få bort mossa, alger och lav som är de vanligaste påväxterna på tak och kan ha flera negativa följder. Mossa och alger hindrar avrinningen från taket och suger upp vätska och binder fukt. Om mossan växer in under takpannorna kan fukten i sin tur leta sig ner till läkten och undertaket och risken för fuktskador ökar. Vätskan som mossan binder kan leta sig ner i pannornas håligheter och porer och sedan under vintertid expandera när det fryser till is och göra så att pannorna spricker, så kallad frostsprängning. Laven på taket bildar lavsyra som fräter och bryter ner takpannorna. Efter taktvätten rengörs alltid hängrännor och stuprör och vi byter även ut eventuella trasiga pannor. Vi monterar även lövsilar innan tvätt vid behov så att dräneringen inte täpps igen.

Takmålning i Stockholm

Ett målat tak får en ny slitstark och skyddande yta som motstår väder och vind. Det blir nästan som nytt och är vackert att vila ögonen på. Stora temperaturskillnader, sol och regn sliter hårt på taket, som riskerar att få fukt- och frostskador. Detta kan avhjälpas med professionell taktvätt och takmålning.
Arbetet med tvätt och målning tar två-fyra arbetsdagar, så du slipper ett långvarigt byggkaos. Rengöringen görs med en särskild högtryckstvätt som avlägsnar alger och smuts och efterlämnar en fullständigt ren yta. När taket har torkat målas det minst 2 ggr med takfärg passande din taktyp. Låt en professionell takmålare göra en bedömning av taket och välj vilket färgsystem som ska användas utifrån den.

Takvård är en oerhört central och avgörande del av fastighetsunderhållet som inte får underskattas. Det är genom noggrann och regelbunden inspektion och reparation av tak som man kan säkerställa byggnadens fulla skydd och bevara dess livslängd på lång sikt. Att ta ansvar för takvård är därför av yttersta vikt för varje fastighetsägare som vill undvika allvarliga problem och kostsamma reparationer i framtiden. Med rätt åtgärder och underhåll kan man bevara och upprätthålla takets funktion och säkerhet, vilket i sin tur garanterar ett stabilt och hållbart fastighetsbestånd.

20221019 111047

Kostnadsfri offert

Max 4 filer

Takbehandling i Stockholm

Grön-Fribehandling av tak och fasad är något vi hållit på med sedan 2009, så det har blivit ett antal kvadratmeter sedan dess. Dessutom är vi stolta över att vara en auktoriserad Grön-Fri entreprenör.

Vi tar först bort löst sittande påväxt, antingen med borste, vattenslang eller tryckluft. Ditt tak bestämmer metoden. Därefter lägger vi på Grön-Fri flödigt på taket. Grön-Fri är visserligen en kemikalie, men ändå den skonsammaste vi har hittat. Sedan rensar vi hängrännor och stuprör, och därefter tar naturen hand om resten. Regn, snö och blåst avlägsnar den nu avdödade påväxten och efter ungefär ett år är största delen borta.

Användningsområden
På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.

Egenskaper
Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt Grön-Fri verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas. Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart.

Vi kan måla de allra flesta typer av tak i Stockholm och är specialiserade på shingeltak, bitumentak, betongtak, plåttak, platt-tak och papptak. När det kommer till plåttak kan vi hjälpa till med både galvaniserade och engelska plåttak. Har du ett PVC-tak så hjälper vi dig att måla det efter att det gamla PVC-lagret har tagits bort.

Att måla taket regelbundet är viktigt eftersom det skyddar mot mossbildning, sprickor och fuktproblem. För betong- och tegeltak rekommenderas målning när taket är 10–15 år gammalt för att förebygga mossbildning och sprickor. Det bästa tillfället att måla tak är under lämpliga väderförhållanden. Det ska helst inte vara för fuktigt, varmt eller blåsigt. Oroa dig inte, vi kan sådant.

Priset för den takmålningen vi gör hos dig beror på hur fastigheten ser ut, hur lättillgängligt taket är och i vilket skick taket är. Utgångspriset för vår takmålning i Stockholm är 140 SEK/kvm. I priset ingår alltid taktvätt, anti-algbehandling och mindre takreparationer. Även mossåtervinning inkluderas i priset. Där det är tillämpbart kan du använda dig av 30% grannrabatt.

Vi hjälper såklart dig att välja rätt färg till ditt tak och tar då hänsyn till husets utformning, takets material, omgivande landskap och självklart dina personliga preferenser. Våra erfarna målare använder sig av professionella färger och väl utarbetade tekniker för att ge ditt tak en fantastisk finish som varar länge.

Om du ringer oss idag så ska vi se till att boka in en tid för konsultation så snart som möjligt så att våra ambitiösa målare kan hjälpa dig att komma en bit på vägen med ditt drömhus.

Vi utför alltid ett professionellt arbete. Under arbetets gång har vi försäkring som täcker kostnader om det mot förmodan skulle inträffa något som gör att taket skadas. Med vår takmålning i Stockholm arbetar vi effektivt och levererar resultat av högsta kvalitet, och självklart har vi två års garanti på det arbete som vi utför. Dessutom gäller även färgtillverkarens femåriga färggaranti.

Att välja rätt takfärg är av stor betydelse då det påverkar både utseendet och hållbarheten hos ditt tak. Vi använder oss bara av färger som är anpassade efter svenska väderförhållanden och årstidsskiftningar samt att våra experter hjälper dig att välja bland vårt utbud av kvalitetsfärger. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.